Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije

Splošno o skupnosti

Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji je skupnost javnih socialnovarstvenih zavodov ter drugih izvajalcev za  usposabljanje  otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami, ki delujejo na območju Republike Slovenije.

Člani skupnosti so:

· organizacije za usposabljanje otrok z motnjami v razvoju – razvojni oddelki,

· centri/zavodi za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje oseb z motnjami v duševnem razvoju,

· centri/zavodi za usposabljanje gluhih in naglušnih ter oseb s govorno-jezikovnimi motnjami,

· centri/zavodi za usposabljanje gibalno oviranih oseb,

· zavodi za usposabljanje slepih in slabovidnih oseb,

· zavodi za usposabljanje oseb z motnjami vedenja in osebnosti,

· svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše,

· socialnovarstveni centri/zavodi za usposabljanje oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju,

· varstveno delovni centri,

· organizacije za usposabljanje drugih skupin oseb s posebnimi potrebami

· ter drugi zainteresirani izvajalci za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje, delo in varstvo otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami, ki delujejo na območju Republike Slovenije.

Javni zavodi in drugi izvajalci – ustanovitelji skupnosti - so ustanovili skupnost z namenom, da se zagotovi skladno in učinkovito opravljanje skupnih zadev v skupnem interesu njenih članov.

Skrajšano ime skupnosti je: " Skupnost organizacij za usposabljanje " (SOUS).

10.1.2010

e-naslov: sous@siol.net

Text Box: ©CenterKontura
Text Box: ©CenterKontura

SKUPNOST ORGANIZACIJ ZA USPOSABLJANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

V REPUBLIKI SLOVENIJI

Lokacije članic skupnosti: